26 april 2021

Jan Prins Oranje Quiz!

Jan Prins Oranje Quiz!

Beste ouders en verzorgers,

Wegens technische problemen zal de Oranjequiz iets later van start gaan. Namelijk om 16.30 uur.

Hierbij de nieuwe link naar de Teams-vergadering.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae920490e3d614286b3f238a886538bd6%40thread.tacv2/1619619030955?context=%7b%22Tid%22%3a%222a35126e-9f0f-492e-a78b-b00c0dcbd394%22%2c%22Oid%22%3a%2246804a00-996a-4c0e-b423-2fb7be0db8fe%22%7d

Met vriendelijke groet,
Ouderraad Jan Prins

Meer foto's

Meer nieuws

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids