maart 2019

Staking vrijdag 15 maart 2019

Staking vrijdag 15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren, gestaakt. Ook de leerkrachten van de Jan Prins zullen dan staken.

Voor uw kind betekent dit, dat er op deze dag geen les gegeven wordt. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen.

Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich mee brengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen.

Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.

Op school hebt u hier tot voor kort niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen.

We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: zo kan het niet langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd. Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten leveren.

Daarom nu deze staking. Wij hopen hiermee de noodzaak van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte, structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen.

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten Jan Prinsschool

Aanvulling oudergeleding MR Jan Prins

Als ouders zijn we niet blij met keuze voor het middel staken maar hebben begrip voor de inzet van het team voor betere beloning en minder werkdruk en daarmee beter onderwijs voor onze kinderen.

Meer foto's

Meer nieuws

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids