juni 2019

IPC, een nieuwe kosmische methode

IPC, een nieuwe kosmische methode

Op de Jan Prins gaan we werken met een nieuwe kosmische methode: IPC (International Primary Curriculum).

Wat is IPC?

IPC is een curriculum voor alle groepen van het basisonderwijs waarin leren centraal staat. Binnen dit curriculum wordt gewerkt aan verschillende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, biologie, maar bijvoorbeeld ook muziek en beweging.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Waarom een nieuwe methode?

De kosmische methode die we gebruikten op de Jan Prins, DaVinci, sloot niet meer aan bij de SLO-doelen. Het was dus noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe manier om het kosmisch onderwijs vorm te geven op de Jan Prins. Hiertoe is een werkgroep opgericht waar vertegenwoordigers van alle bouwen zitting in hebben genomen. De werkgroep heeft verschillende methodes bekeken en is uiteindelijk uitgekomen bij IPC. Het team van de Jan Prins heeft al proefgedraaid met IPC. Vanaf de start van komend schooljaar zal IPC schoolbreed worden ingezet.

Wat betekent dit voor u?

Ouders worden ook betrokken bij de verschillende thema’s waarmee we gaan werken. U wordt misschien gevraagd te helpen bij activiteiten of uitstapjes, het verzamelen of lenen van voorwerpen en materialen, of u wordt uitgenodigd voor een presentatie of thema-afsluiting die de kinderen organiseren. Houd hierom uw Digiduif-app in de gaten.

Misschien heeft u zelf affiniteit met een thema en denkt u dat u een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld omdat het raakvlakken heeft met uw baan, achtergrond of interesse. Dan nodigen wij u uit om dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind. Komend schooljaar staan er voor iedere bouw vier thema's gepland. Voor de start van ieder thema krijgt u een Digiduif-bericht met informatie over het thema.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden en behoefte aan meer informatie over IPC? Neem eens een kijkje op de website van IPC-Nederland of lees de ouderbrochure. Voor meer informatie over kosmisch onderwijs kunt u terecht bij de Nederlandse Montessori Vereniging. Natuurlijk kunt u ook terecht met vragen bij één van de werkgroepleden, juf Deirde, juf Kaylee, juf Sanne of meester Taco.

Meer foto's

Meer nieuws

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids