Aanmelden nieuwe leerling

Procedure aanmelding

Wat leuk dat u overweegt om uw kind aan te melden voor onze school. We wijzen u graag op de onderstaande aandachtspunten en tijdslijnen die onze school hanteert. Komt uw kind van een andere basisschool? Dan kunt u alle informatie over zij-instroom hier lezen.

Belangrijk om te weten:

Zorgplicht:

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend PrimairOnderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contactwillen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht

· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Zie ook groepsindeling. Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Onze school is een openbare montessorischool.

Omgoed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Aanmelden nieuwe leerling

De eerste stap om u kind aan te melden op de Jan Prins is het plannen van een rondleiding en het invullen van het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u tijdens de rondleiding inleveren op school. Op basis van het aanmeldformulier zou het kunnen zijn dat onze interne begeleiding aanvullend onderzoek moet doen om te bekijken of we aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. In ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke ondersteuning wij bieden en hoe wij dit doen. De onderzoeksperiode duurt tot maximaal 6 weken en kan met 4 weken verlengd worden, indien nodig. Als u uw kind aanmeldt vlak voor de zomervakantie kan de periode waarin u bericht krijgt over het plaatsen van uw kind langer duren dan de standaard zes weken.

Kunnen wij uw kind plaatsen dan ontvangt u van ons een bericht per e-mail met een uitnodiging om over te gaan tot het intakegesprek om uw kind definitief in te schrijven op de Jan Prins. Kunnen wij uw kind niet plaatsen, dan maken wij een persoonlijke afspraak met u om deze keuze toe te lichten.

Het aanmeldformulier kunt u op uw gemak thuis alvast invullen en meenemen naar de afspraak voor de rondleiding. Het formulier kunt u ook op school invullen samen met een medewerker van de Jan Prins.

In de schoolgids vindt u ook alvast veel praktische informatie over onze school.

Aanmeldformulier

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Ingrid Verbakel
Middenbouw

Ingrid Verbakel

Juf Funda
Middenbouw A (di, wo)

Juf Funda

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Maud
Middenbouw C

Juf Maud

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lotte
Middenbouw D

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Marion
Ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Martin
Tussenbouw B

Meester Martin

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Florian
Tussenbouw D (ma t/m do)

Juf Florian

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Josselien
Middenbouw A (ma, do, vrij)

Juf Josselien

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Meester Jim
Bovenbouw B

Meester Jim

Juf Stency
Bovenbouw B

Juf Stency

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Juf Hanna
Onderbouw/ bibliotheek/ blauwgroene schoolplein

Juf Hanna

Juf Pekhshan
Onderbouw A/ Tussenbouw C

Juf Pekhshan

Juf Ilse
Middenbouw A

Juf Ilse

Leesspecialist
Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Lisette
Tussenbouw D (vrij)

Juf Lisette

Juf Linda
Onderbouw B

Juf Linda

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Ingrid
Onderbouw C

Juf Ingrid

Juf Deirdre
Onderbouw D

Juf Deirdre

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider

Karin Cordewener

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Jordi
Bewegingsonderwijs

Meester Jordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Helen
Balie/ administratie

Helen

Reinder
Directie ondersteuning

Reinder

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Liesbeth
Ondersteuning directie

Liesbeth

Wil
Concierge

Wil

Nieuwe ouders

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids