Zij-instromers

Zit uw kind al op een basisschool en wilt u van school veranderen?

Bij wisseling van basisschool is het verstandig een rondleiding te plannen alvorens uw kind aan te melden; zo heeft u een goed beeld van de school en kunt u een weloverwogen keuze maken. U kunt hiervoor een afspraak maken via rondleidingen@janprinsschool.nl

Daarna volgt een gesprek met onze directie en interne begeleiding. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat de verwachtingen van ouders ten opzichte van de nieuwe school zijn en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Na dit gesprek neemt Jan Prins contact op met de huidige school en wordt er gekeken of we als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling.

Zij-instromers

Mocht u na deze rondleiding inderdaad voor het de Jan Prins willen kiezen, dan treedt onderstaande procedure in werking voor zij-instroom:

Na uw schriftelijke aanmelding bekijken we of we getalsmatig plaats hebben, zie ook groepsindeling. Als we geen plek hebben in het leerjaar waar uw kind geplaatst moet worden, dan ontvangt u een bericht van afwijzing inschrijving.

Let op: Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte van de reden van vertrek? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Aanmeldformulier zij-instroom

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Marion
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Hanna
Onderbouw C

Juf Hanna

Juf Linda
Onderbouw D

Juf Linda

Juf Deirdre
Onderbouw E

Juf Deirdre

Juf Josselien
Middenbouw A

Juf Josselien

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Lotte
Middenbouw B

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Ilse
Middenbouw C

Juf Ilse

RT-er
Juf Zeliha
Middenbouw D

Juf Zeliha

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Nicky
Tussenbouw B

Meester Nicky

Juf Agnes
Bovenbouw B

Juf Agnes

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Davinia
Middenbouw

Juf Davinia

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Juf Maartje
Bovenbouw A en Tussenbouw C

Juf Maartje

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider

Karin Cordewener

Nikki Oostewechel
PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Nikki Oostewechel

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Yordi
Bewegingsonderwijs

Meester Yordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Marysia
Ondersteuning administratie

Marysia

Monique Rijsdijk
Ouderconsulent

Monique Rijsdijk

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Juf Pekhshan
Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Nieuwe ouders

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids