Leerlingenraad

“Zeg het tegen ons en wij maken het beter”

Dit is de slogan van onze leerlingenraad. Leerlingen dragen actief bij aan het continu verbeteren van onze school. Samen maken we het beter!

De leerlingenraad van de Jan Prins heeft als doel om:

· de leerlingen een eigen stem te geven in de school;

· het nadenken over schoolse zaken te bevorderen en met (haalbare) verbetervoorstellen te komen;

· de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;

· actief deelnemer te zijn van de school.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

· Uit de groepen van de tussen- en bovenbouw kiezen we twee vertegenwoordigers per groep.

· Ieder schooljaar houden we verkiezingen. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat we van haar leden verwachten en hoe de verkiezingen verlopen.

· Leerlingen kunnen aangeven zich verkiesbaar te stellen voor de leerlingenraad.

· In elke groep kiezen de leerlingen twee vertegenwoordigers.

· De leden van de leerlingenraad kiezen in een van de eerste vergaderingen een voorzitter/ster en een notulist(e).

· De leerlingenraad komt ca. 8 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.

· Bij elke vergadering zijn de directeur en een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.

· De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen groep.

· De leden van de leerlingenraad informeren de groepsleerkrachten, de ouderraad en de medezeggenschapsraad via onder meer het verslag van de notulist over de besluiten en acties van de leerlingenraad.

· De leerlingen nemen een heel schooljaar deel aan de leerlingenraad.

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd in de teamkamer, 1x per 1-2 maanden, meestal op dinsdag.

Samenstelling leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit 14 leerlingen. De voorzitster van de leerlingenraad is Saraï-Sofia, de notuliste is Lucy. De overige leden zijn: Otis, Moana, Aleksander, Luna, Julia, Damin, Quayne, Lizi, Mert, Yana, Neveynia en Pedro.

Gerda Korevaar (directeur) en Jordi Lems (leerkracht) begeleiden de leerlingenraad.

Motto en uitspraken van de leerlingenraad “Zeg het tegen ons en wij maken het beter”

1) Veiligheid op nummer 1

2) Wij zijn tegen pesten

3) Wij verbeteren de TSO

Hoe komt de agenda van de leerlingenraad tot stand?

· Iedere groep heeft een ideeënbus. De ideeën uit deze bus bespreekt de leerlingenraad tijdens de vergadering.

· De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de groep.

· Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.

· Het team kan bespreekpunten inbrengen.

Wat heeft de leerlingenraad al bereikt?

· Met medewerkers van de TSO gaat de leerlingenraad praten over de grote pauzes en hoe dat beter kan (eind februari).

· Een disco voor tussenbouw en bovenbouw leerlingen (mei).

Wat staat nog op de agenda om te bespreken:

· Gebruik van onderwijsmateriaal

· Betere hygiëne in de toiletten

· Ideeën uit de ideeënbussen

Leerlingenraad

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Ingrid Verbakel
Middenbouw

Ingrid Verbakel

Juf Funda
Middenbouw A (di, wo)

Juf Funda

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Maud
Middenbouw C

Juf Maud

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lotte
Middenbouw D

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Marion
Ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Martin
Tussenbouw B

Meester Martin

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Florian
Tussenbouw D (ma t/m do)

Juf Florian

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Josselien
Middenbouw A (ma, do, vrij)

Juf Josselien

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Meester Jim
Bovenbouw B

Meester Jim

Juf Stency
Bovenbouw B

Juf Stency

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Juf Hanna
Onderbouw/ bibliotheek/ blauwgroene schoolplein

Juf Hanna

Juf Pekhshan
Onderbouw A/ Tussenbouw C

Juf Pekhshan

Juf Ilse
Middenbouw A

Juf Ilse

Leesspecialist
Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Lisette
Tussenbouw D (vrij)

Juf Lisette

Juf Linda
Onderbouw B

Juf Linda

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Ingrid
Onderbouw C

Juf Ingrid

Juf Deirdre
Onderbouw D

Juf Deirdre

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider, (Intern) Vertrouwenspersoon

Karin Cordewener

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Jordi
Bewegingsonderwijs, Anti-pest coördinator/ Vertrouwenspersoon voor de leerling

Meester Jordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Helen
Balie/ administratie

Helen

Reinder
Directie ondersteuning

Reinder

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Liesbeth
Ondersteuning directie

Liesbeth

Wil
Concierge

Wil

Over de Jan Prins

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids