Montessori peutergroep

Jonge kinderen leren door te spelen. Dit is goed voor hun ontwikkeling en erg leuk! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het voorschools begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling bijdraagt aan een goede start op de basisschool. Juist in de leeftijd van twee tot vier jaar leren kinderen erg veel. Peuters hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, het is belangrijk die te stimuleren en hun ondernemingslust te prikkelen.

De Jan Prins heeft een goed contact met verschillende peutergroepen in de omgeving van de school. In het schoolgebouw zelf bevinden zich ook twee groepen: de Montessori peuteropvang 'Koraal', aangesloten bij 'Stichting Groeibriljant' en een reguliere peutergroep, georganiseerd door 'Het Steigertje'.

Op de peutergroep leren de kinderen spelenderwijs met elkaar omgaan. Ook worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden. Dit maakt de stap naar groep 1 op de basisschool veel makkelijker. Voor deze beide peutergroepen verloopt de overgang naar de Jan Prins geleidelijk. Er vindt een warme overdracht plaats, als u daar toestemming voor geeft. Dat wil zeggen dat de pedagogische medewerkers van beide peutergroepen vooraf contact hebben met de toekomstige leerkracht van uw kind en uw kind alvast kan komen kennismaken op school. Er is ook een overdracht naar andere peutergroepen als ouders dit wenselijk vinden.

Informatie over peuteropvang 'Koraal' van 'Stichting Groeibriljant' opvragen en inschrijven kan via (010) 483 28 00 (Bereikbaar tussen 9.00 – 18.00 uur) of 06 15 89 34 72 (PO De Koraal). Natuurlijk vindt u meer informatie op de website van 'Stichting Groeibriljant', www.stichting-groeibriljant.nl.

Informatie over de peutergroep van 'Het Steigertje' opvragen en inschrijven kan via (010) 206 07 11 of bekijk de website van het Steigertje: www.steigertje.nl.

Kies het pakket dat bij u past 


Het Steigertje biedt ook voor- en naschoolse opvang aan. Er is keuze uit verschillende pakketten tussen 07.00 en 19.00 uur. Ook het afnemen van halve of verkorte dagen is mogelijk. Werkende en studerende ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) schrijven zich in voor dagdelen van 9.00 tot 11.30 uur of van 12.30 tot 15.00 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 40 schoolweken per jaar. Kijk voor actuele informatie op www.steigertje.nl.

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Intern begeleider

Ciska Kiepe-Ohm

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Sandra Bak- van der Wal

Leerkrachten

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw A

Juf Charina

Onderbouw B

Juf Charisa

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw E

Juf Deirdre

Middenbouw C

Juf Graciela

Middenbouw D & Tussenbouw B

Juf Ilse

Bovenbouw C

Juf Kaylee

Onderbouw D

Juf Linda

Onderbouw A & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Tussenbouw C

Juf Marjan

Middenbouw B & Rots en Water

Juf Martine

Tussenbouw A

Juf Michelle

Bovenbouw A

Juf Miranda

Tussenbouw B

Juf Natascha

Onderbouw F

Juf Nicky

Lio-stagiaire

Meester Nicky

Tussenbouw C

Juf Peggy

Tussenbouw A & plusklas

Juf Sanne

Bovenbouw B

Juf Sipp

Onderbouw C, D & F

Juf Sita

Middenbouw A

Juf Sofie

Onderbouw C

Juf Suzanne

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Thea

Ondersteuning middenbouw

Juf Tineke

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs & Rots en Water

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent onderbouw 

Juf Suzanne

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Jolanda

Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Onderwijsaanbod

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids