Montessori peutergroep

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het voorschools leren en ontwikkelen van peuters bijdraagt aan een goede start op de basisschool. Juist in de leeftijd van nul tot vier jaar leren kinderen erg veel. Peuters hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, het is belangrijk die te stimuleren en hun ondernemingslust te prikkelen.

De Jan Prins heeft een goed contact met verschillende peutergroepen in de omgeving van de school. In het schoolgebouw zelf zit ook een peutergroep die gefaciliteerd wordt door 'Het Steigertje'.

Voor de peuters die van 'Het Steigertje' naar de Jan Prins gaan, verloopt de overgang geleidelijk. Er vindt een warme overdracht plaats, als u daar toestemming voor geeft. Er is ook een overdracht met andere peutergroepen als ouders di wenselijk vinden.

Informatie over de peutergroep van 'Het Steigertje' opvragen en inschrijven kan via (010) 206 07 11 of bekijk de website van het Steigertje: www.steigertje.nl.

Kies het pakket dat bij u past 


Het Steigertje biedt ook voor- en naschoolse opvang aan. Er is keuze uit verschillende pakketten tussen 07.00 en 19.00 uur. Ook het afnemen van halve of verkorte dagen is mogelijk. Werkende en studerende ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) schrijven zich in voor dagdelen van 9.00 tot 11.30 uur of van 12.30 tot 15.00 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 40 schoolweken per jaar. Kijk voor actuele informatie op www.steigertje.nl.

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Directeur

Reinder Eggens

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

Leerkrachten

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw A & C

Juf Deirdre

Onderbouw B

Juf Petra

Vertrouwenspersoon
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Onderbouw E

Juf Charisa

Onderbouw C & middenbouw C

Juf Linda

Onderbouw D

Juf Karin

Onderbouw D (LIO-stagiair)

Juf Nika

Onderbouw

Juf Xandra

Middenbouw A

Juf Sanne

Middenbouw B

Juf Martine

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Annemijn

Vertrouwenspersoon
Middenbouw D

Juf Thea G.

Middenbouw

Juf Christine P.

Tussenbouw A

Juf Michelle

Tussenbouw A

Juf Katelijne

Tussenbouw B

Juf Natascha

Tussenbouw B & ondeteuning

Juf Thea J.

Tussenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Rebecca

Tussenbouw C & middenbouw A

Juf Graciela

Tussenbouw C

Juf Marjan

Bovenbouw A

Juf Miranda

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Kaylee

Ondersteuning bovenbouw

Juf Tineke V.

Ondersteuning middenbouw & tussenbouw

Juf Ellen

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Juf Katia

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Onderwijsaanbod

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids