Ouderbetrokkeheid

Ouderraad

De Ouderraad vergadert per schooljaar op wisselende momenten onder of na schooltijd. Daarnaast zullen er wisselende werkgroepjes gevormd worden die bepaalde activiteiten organiseren. Belangstellenden voor de Ouderraad kunnen zich aanmelden bij de ouderconsulent of de leerkracht van uw kind. De volgende ouders vormen samen de Ouderraad:

Ouderparticipatie bij schoolactiviteiten

De bedoeling van ouderparticipatie is dat ouders betrokken raken bij het wel en wee van de school en hun kinderen. De school is een plaats waar van alles gebeurt. Kinderen worden regelmatig geholpen door vrijwilligers van buitenaf, maar ook door ouders en/of verzorgers. De klussen zijn van diverse aard. Direct met kinderen (hulp bij lezen en knutselen, luizenbrigade of het begeleiden van uitstapjes) maar ook achter de schermen (schoonmaken of opknappen materiaal).

Mocht u interesse hebben, dan verwelkomen wij dit van harte. U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

Leerkrachten

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Onderbouw B

Juf Charisa

Ondersteuning middenbouw

Juf Christine P.

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw E

Juf Deirdre

Tussenbouw B

Juf Eva

Middenbouw C & tussenbouw C

Juf Graciela

Middenbouw C & Tussenbouw A

Juf Ilse

Bovenbouw C

Juf Kaylee

Onderbouw D

Juf Linda

Onderbouw A & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Tussenbouw C

Juf Marjan

Middenbouw B & Rots en Water

Juf Martine

Tussenbouw A

Juf Michelle

Bovenbouw A

Juf Miranda

Tussenbouw B

Juf Natascha

Tussenbouw A & plusklas

Juf Sanne

Middenbouw A

Juf Sofie

Onderbouw C

Juf Suzanne

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Ondersteuning tussenbouw

Juf Tineke

Middenbouw D

Juf Thea

Onderbouw C & D

Juf Xandra

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs & Rots en Water

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Juf Katia

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Ouders

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids