Ouderbetrokkenheid en ouderraad

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs! Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het plezier van de leerlingen op school. Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij van groot belang. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leraren èn het vertrouwen van ouders in de school.

Op de Jan Prins school kunnen ouders op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld door zich aan te melden bij de Ouderraad of zich in te zetten als hulpouder bij verschillende activiteiten.

Ouderraad 

De Ouderraad organiseert, samen met de school, feestelijke, sportieve en creatieve activiteiten voor de leerlingen. Zij ondersteunen hierdoor het team van de Jan Prins. Voorbeelden van de deze georganiseerde activiteiten zijn het opknappen van het schoolplein, het luizenpluizen, het sinterklaasfeest, de kerstborrel voor ouders, de avondvierdaagse of de kinderboekenruilbeurs tijdens de kinderboekenweek. Het zomerfeest (activiteitenochtend op het einde van het jaar) en ClubTropicana (feestelijke afsluiting op de laatste schooldag) worden ook door de OR georganiseerd. De OR ondersteunt ook liefdadigheidsacties die door de school worden georganiseerd.

De Ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Dit gebeurt op een dinsdagavond of woensdagochtend. Op dit moment bestaat de OR uit negen leden. Hieronder leest u wie dit zijn.

Hulpouders

Naast het vaste team van de ouderraad zijn er op de Jan Prins ook veel hulpouders. Hulpouders ondersteunen de leerkrachten, het team en de ouderraad bij verschillende activiteiten. Soms incidenteel, soms structureel. Hulpouders worden dan ook ingezet door de OR, de leerkrachten, de ouderconsulent of de klassenouder. Dit gebeurt vaak via een Digiduif-bericht maar ouders worden ook persoonlijk benaderd. Hieronder leest u een aantal activiteiten waarbij hulpouders worden ingezet.

Aanmelden

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de Ouderraad en hulpouders!

Bent u betrokken bij de Jan Prins? Bent u een creatieve denker of doener? Een handige klusser? Heeft u een communicatieve achtergrond? Een financieel inzicht? Administratieve vaardigheden? Heeft u het enthousiasme om zich in te zetten om samen met andere ouders net dat verschil te maken voor die leuke basisschooltijd? Dan zijn wij opzoek naar u!

Schroom niet en meld u direct aan via het e-mailadres ouderraad@janprinsschool.nl

Uw hulp is onmisbaar!

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Intern begeleider

Ciska Kiepe-Ohm

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Sandra Bak- van der Wal

Leerkrachten

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw A

Juf Charina

Onderbouw B

Juf Charisa

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw E

Juf Deirdre

Middenbouw C

Juf Graciela

Middenbouw D & Tussenbouw B

Juf Ilse

Bovenbouw C

Juf Kaylee

Onderbouw D

Juf Linda

Onderbouw A & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Tussenbouw C

Juf Marjan

Middenbouw B & Rots en Water

Juf Martine

Tussenbouw A

Juf Michelle

Bovenbouw A

Juf Miranda

Tussenbouw B

Juf Natascha

Onderbouw F

Juf Nicky

Lio-stagiaire

Meester Nicky

Tussenbouw C

Juf Peggy

Tussenbouw A & plusklas

Juf Sanne

Bovenbouw B

Juf Sipp

Onderbouw C, D & F

Juf Sita

Middenbouw A

Juf Sofie

Onderbouw C

Juf Suzanne

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Thea

Ondersteuning middenbouw

Juf Tineke

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs & Rots en Water

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent onderbouw 

Juf Suzanne

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Jolanda

Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Ouders

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids