Medezeggenschapsraad

De
Jan Prins heeft, net als elke andere
basisschool, een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en
personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De
MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de MR heel waardevol. De
MR vergadert om de 5 á 6 weken.

Instemming of advies?

Bij belangrijke besluiten van de
directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing
van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de
MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de
aanstelling of het ontslag van de schoolleiding.

De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk
moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen
aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed
mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen
individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

Leden van de MR

De MR van de Janprinsschool bestaat uit
acht leden. Daarvan zijn vier personeelsleden en
vier ouders:

Oudergeleding:

 Personeelsgeleding:

 Notulen

Zodra de notulen zijn goedgekeurd
worden deze via Digiduif naar de ouders verspreid.

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een
agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de
school? Heeft u een onderwerp dat de MR zou
moeten bespreken? Neem dan contact op met de MR via

Medezeggenschapsraad

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leontine Burg
Adjunct directeur

Leontine Burg

Leerkrachten

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Marion
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Hanna
Onderbouw C

Juf Hanna

Juf Linda
Onderbouw D

Juf Linda

Juf Deirdre
Onderbouw E

Juf Deirdre

Juf Josselien
Middenbouw A

Juf Josselien

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Lotte
Middenbouw B

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Ilse
Middenbouw C

Juf Ilse

RT-er
Juf Natasja
Middenbouw C

Juf Natasja

Cultuurcoördinator
Juf Zeliha
Middenbouw D

Juf Zeliha

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Nicky
Tussenbouw B

Meester Nicky

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Davinia
Tussenbouw D

Juf Davinia

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Juf Maartje
Bovenbouw A en Tussenbouw C

Juf Maartje

Juf Aranka
Bovenbouw B

Juf Aranka

Juf Amrita
Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider

Karin Cordewener

Nikki Oostewechel
PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Nikki Oostewechel

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Yordi
Bewegingsonderwijs

Meester Yordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Juf Eefke
Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Meester Franklin
Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Marysia
Ondersteuning administratie

Marysia

Monique Rijsdijk
Ouderconsulent

Monique Rijsdijk

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Juf Pekhshan
Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Ouders

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids