Dagelijks onderwijs

Basisvaardigheden in de onderbouw (groep 1-2)

In de onderbouw doen kinderen veel ervaringen op door het werken met bouw- en constructiemateriaal, het spelen met spelmateriaal (zowel binnen als buiten) en het spelen in bijvoorbeeld de poppenhoek. Al spelend en werkend leren ze samen te werken en rekening te houden met elkaar.

Door het werken met zintuiglijk montessorimateriaal, leren ze zintuiglijke ervaringen te benoemen, te ordenen en te verfijnen. Er is materiaal om kleuren en vormen te leren herkennen en te benoemen; tevens is er materiaal voor de fijne motoriek. Er wordt in de onderbouw ook gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling: de basisbeginselen van het lezen (met de letters, letterdozen, leeswerkjes), voorbereidend schrijven, tellen en rekenen met het kralenmateriaal en de rekenstokken.

Via individuele lesjes en groepsactiviteiten wordt er wekelijks aan de basisvaardigheden taal, de basisbeginselen van het lezen en (voorbereidend) rekenen gewerkt. Kinderen vinden het ook fijn om te werken met huishoudelijk materiaal en leren zo zorg voor de omgeving te dragen. De aankleedrekken bevorderen de zelfstandigheid bij het aan- en uitkleden.

Voor de ouders van startende kleuters hebben we een informatieboekje gemaakt. In dit boekje vindt u vooral veel praktische informatie. Heeft u na het lezen nog vragen of behoefte aan meer informatie, maak dan een afspraak met de (toekomstige) leerkracht van uw kind of neem contact op met school. Er is ook een Engelse versie beschikbaar (an English version is also available).

Dagelijks onderwijs

Basisvaardigheden in de midden-, tussen- en bovenbouw (groep 3 t/m 8)

In de midden-, tussen- en bovenbouw is er veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Voor rekenen en spelling worden er groepslessen gegeven.

Kinderen waarvan de leerkracht aan de hand van het gemaakte werk kan opmaken dat zij de leerstof al beheersen, hoeven niet aan de groepslessen mee te doen en kunnen zelfstandig aan het werk. Kinderen die nog wat extra aandacht nodig hebben, krijgen na de groepsles nog extra uitleg tijdens de individuele werkles.

In alle groepen wordt naast het montessorimateriaal ook gewerkt met ander oefenmateriaal, bijvoorbeeld met computerprogramma’s (spelling, geautomatiseerd optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, taalstimulering en muishantering).

Kosmisch onderwijs

Volgens Maria Montessori staat alles in de kosmos in relatie tot elkaar. Je kunt (het ontstaan van) een steen niet begrijpen zonder enig begrip van de invloed van de zon op de aarde. Ook kun je niet zomaar een stukje uit de geschiedenis lichten, zonder een verband te leggen met het voorafgaande en het vervolg. Naar de praktijk vertaald betekent dit dat we geen aparte vakken behandelen, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, en maatschappijleer, maar de diverse vakken geïntegreerd aanbieden. Je zou hier als voorbeeld kunnen denken aan een nomadisch volk met karakteristieke eigenschappen dat zich vanwege bepaalde gebeurtenissen op een vruchtbare plek aan een rivier vestigt, waarna hun samenleving zich op een andere manier verder ontwikkelt. Dit wordt binnen de montessoritraditie ‘kosmisch onderwijs’ genoemd.

Op de Jan Prins gebruiken we het curriculum IPC om ons komisch onderwijs vorm te geven. Meer informatie over IPC vindt u op de website van IPC-Nederland. Meer informatie over kosmisch onderwijs vindt u op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Gedurende het jaar staat in een groep steeds een aantal thema’s centraal. De lessen rond dit thema worden klassikaal aangeboden, maar de verwerkingen worden individueel of in groepjes gemaakt. Rond de thema’s worden allerlei activiteiten ontplooid, lessen gegeven, beeldmateriaal bekeken, excursies georganiseerd en werkstukken gemaakt. De kinderen verzamelen gegevens op internet, in het documentatiecentrum (DC) of de bibliotheek, vragen zelf schriftelijk informatie aan of houden bijvoorbeeld interviews.

Naast de thema’s, die in de hele groep centraal staan, kan een groepje kinderen of een individueel kind op basis van belangstelling een onderwerp kiezen. Dit onderwerp wordt dan met hulp van de leerkracht verder uitgewerkt. Het kind kan wat hij of zij heeft geleerd, in de vorm van bijvoorbeeld een spreekbeurt, aan de groep doorgeven.

Wordt een thema op een ‘Montessoriaanse’ wijze uitgewerkt, dan houdt dat er samenhang wordt geplaatst met een bredere context, zowel in de tijd (geschiedenis) als in de ruimte (aardrijkskunde). Ook creativiteit speelt een belangrijke rol.

Kosmisch onderwijs in de onderbouw

Kosmisch onderwijs betekent in de onderbouw vooral de verkenning van de directe omgeving. De leerkracht dient ‘het raam open te zetten en de omgeving binnen te halen’. Hierbij is het van groot belang de grote lijn vast te houden. De ontwikkeling van tijdsbesef is in deze fase erg belangrijk.

In de onderbouw wordt als uitgangspunt ook het jaar en de seizoenen als thema behandeld. De gekozen onderwerpen staan dichtbij de belevingswereld van het kind. Dit komt tot uiting via gesprekjes, verhalen, drama, muziek, bewegingslessen, handvaardigheid, de ‘aandachtstafel’ en uitstapjes.

Burgerschap

In ons montessorionderwijs werken wij dagelijks aan de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en vaardigheden, die nodig zijn voor deelname aan onze democratische rechtsstaat. Onze maatschappij is zeer divers. De verschillen zijn groot. Wij leren de kinderen weerbaar te zijn maar ook betrokken. Bijvoorbeeld door jezelf goed te leren kennen en te beheersen. Maar ook respect te hebben voor dat wat niet bij je past, verantwoordelijkheid leren nemen en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Dit gebeurt verweven in ons pedagogisch handelen, bij de lessen kosmisch onderwijs en bij bezoeken aan bijvoorbeeld musea en de kinderboerderij.

21e-eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigen zijn vaardigheden die nodig zijn om je weg goed te kunnen vinden in de complexe wereld waarin wij leven. Wij leren de kinderen van de Jan Prins deze vaardigheden doelbewust aan. Veel van deze vaardigheden komen als vanzelfsprekend terug in ons Montessori onderwijsaanbod. We leren de kinderen hoe informatie te verwerken, stimuleren een nieuwsgierige houding en spelen in op de intrinsieke motivatie van de kinderen. Dit doen we door levensecht en betekenisvol onderwijs aan te bieden en vakoverschrijdend te werken. Bij deze vaardigheden moet u denken aan kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen,  ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid, communicatieve vaardigheden, samenwerken, sociale vaardigheden, culturele vaardigheden en zelfregulering.

Taakjes

Binnen de Jan Prins dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de omgeving. In de onderbouwgroepen krijgen de kinderen korte lessen met huishoudelijke materialen, in de midden-, tussen- en bovenbouw hebben de kinderen taakjes. U kunt hierbij denken aan: planken afstoffen, plantjes water geven, het klaslokaal aanvegen of de tafel opruimen en schoonmaken. Als de kinderen klaar zijn met een taakje, kunnen ze een andere leerling helpen, tot iedereen klaar is.

Ieder kind heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen spullen goed te verzorgen. Je tafel en la netjes en schoonhouden, je plantje verzorgen en bewateren en te zorgen dat je gymtas op orde is.

Huiswerk

In de tussen- en bovenbouw krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Door de kinderen te laten oefenen in het maken van huiswerk en ze hierin te begeleiden, bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs. De aangeboden vaardigheden worden regelmatig herhaald. Op deze wijze willen we ze verantwoordelijkheidsgevoel en planmatig werken aanleren. De leerkrachten streven ernaar gevarieerd huiswerk mee te geven. Het huiswerk kost uw kind gemiddeld een uur per week. Het is belangrijk dat thuis een plekje wordt gecreëerd waar de kinderen rustig kunnen werken.midden- en bovenbouw

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Ingrid Verbakel
Middenbouw

Ingrid Verbakel

Juf Funda
Middenbouw A (di, wo)

Juf Funda

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Maud
Middenbouw C

Juf Maud

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lotte
Middenbouw D

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Marion
Ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Martin
Tussenbouw B

Meester Martin

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Florian
Tussenbouw D (ma t/m do)

Juf Florian

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Josselien
Middenbouw A (ma, do, vrij)

Juf Josselien

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Meester Jim
Bovenbouw B

Meester Jim

Juf Stency
Bovenbouw B

Juf Stency

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Juf Hanna
Onderbouw/ bibliotheek/ blauwgroene schoolplein

Juf Hanna

Juf Pekhshan
Onderbouw A/ Tussenbouw C

Juf Pekhshan

Juf Ilse
Middenbouw A

Juf Ilse

Leesspecialist
Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Lisette
Tussenbouw D (vrij)

Juf Lisette

Juf Linda
Onderbouw B

Juf Linda

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Ingrid
Onderbouw C

Juf Ingrid

Juf Deirdre
Onderbouw D

Juf Deirdre

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider, (Intern) Vertrouwenspersoon

Karin Cordewener

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Jordi
Bewegingsonderwijs, Anti-pest coördinator/ Vertrouwenspersoon voor de leerling

Meester Jordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Helen
Balie/ administratie

Helen

Reinder
Directie ondersteuning

Reinder

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Liesbeth
Ondersteuning directie

Liesbeth

Wil
Concierge

Wil

Onderwijsaanbod

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids