Ziekte, afwezigheid & verlof

Te laat 

We verwachten dat uw kind op tijd op school is. Dit is in het belang van uw kind en de rust in school. Om 8.45 beginnen de lessen. Indien een leerling consequent te laat komt, zijn wij genoodzaakt een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

Afwezig of ziek

Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind te laat op school komt, wilt u dit dan melden bij de leerkracht van uw kind.

Bij ziekte kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur via het algemene schoolnummer (010-413 31 11) melden. Ziekmeldingen door de kinderen zelf worden niet geaccepteerd.

Verlof voor bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis, therapeut

Wij verzoeken u om bezoekjes aan ziekenhuis, tandarts, e.d. buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan geeft u het moment van afwezigheid door aan de groepsleerkracht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders laten wij de leerlingen nooit eerder naar huis gaan.

Extra verlof voor leerplichtigen

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Aanvragen van extra verlof

Aanvragen voor extra verlof tot maximaal tien schooldagen dient u in bij de schooldirecteur. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof verloopt via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijgt na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden andere regels.

Ziekte, afwezigheid & verlof

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Marion
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Hanna
Onderbouw C

Juf Hanna

Juf Linda
Onderbouw D

Juf Linda

Juf Deirdre
Onderbouw E

Juf Deirdre

Juf Josselien
Middenbouw A

Juf Josselien

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Lotte
Middenbouw B

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Ilse
Middenbouw C

Juf Ilse

RT-er
Juf Zeliha
Middenbouw D

Juf Zeliha

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Nicky
Tussenbouw B

Meester Nicky

Juf Agnes
Bovenbouw B

Juf Agnes

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Davinia
Middenbouw

Juf Davinia

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Juf Maartje
Bovenbouw A en Tussenbouw C

Juf Maartje

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider

Karin Cordewener

Nikki Oostewechel
PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Nikki Oostewechel

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Yordi
Bewegingsonderwijs

Meester Yordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Marysia
Ondersteuning administratie

Marysia

Monique Rijsdijk
Ouderconsulent

Monique Rijsdijk

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Juf Pekhshan
Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Praktische informatie

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids