Gym en schoolzwemmen

Gym

Kinderen bewegen veel en graag. Het in stand houden van die actieve leef­stijl is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs. Om dat doel te bereiken nemen de kinderen van de Jan Prins deel aan een breed scala van bewegingsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld gymlessen, concentratieoefeningen, danslessen, sportclinics, yoga en andere activiteiten. Zo bouwen ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ op. Dat repertoire omvat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen maken kennis met de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen op manieren die hen aanspreken.

Veel bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen. Daarom is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Op de Jan Prins vinden wij het belangrijk dat de kinderen daarbij elkaar helpen, op elkaars vei­ligheid letten, elkaars mogelijkheden en beperkingen respecteren en de eigen mogelijkheden verkennen. Daarnaast moet bewegen vooral ook erg leuk en plezierig zijn. Dat plezier is van groot belang voor de motivatie om ook op latere leeftijd actief en dus gezond te blijven.

Gymkleding en gymschoenen met lichte zolen zijn verplicht.

Schoolzwemmen

De groepen 5 en 6 gaan ongeveer  iedere twee weken een uur zwemmen in het Oostelijk zwembad. De zwemlessen worden beschouwd als lessen in lichamelijke oefening (natte gym) en zijn verplicht. Alleen met een bewijs van een arts mag een kind verzuimen.

Het primaire doel van de schoolzwemlessen is de zwemtechniek aan te scherpen en het uithoudingsvermogen te vergroten.

De dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam adviseert ouders hun kind met 5 jaar zelf op zwemles te doen, want het schoolzwemmen garandeert geen diploma. Nu heeft 90% van de kinderen aan het eind van groep 5 minimaal het A-diploma.

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Directeur

Reinder Eggens

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

Leerkrachten

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw A & C

Juf Deirdre

Onderbouw B

Juf Petra

Vertrouwenspersoon
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Onderbouw E

Juf Charisa

Onderbouw C & middenbouw C

Juf Linda

Onderbouw D

Juf Karin

Onderbouw D (LIO-stagiair)

Juf Nika

Onderbouw

Juf Xandra

Middenbouw A

Juf Sanne

Middenbouw B

Juf Martine

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Annemijn

Vertrouwenspersoon
Middenbouw D

Juf Thea G.

Middenbouw

Juf Christine P.

Tussenbouw A

Juf Michelle

Tussenbouw A

Juf Katelijne

Tussenbouw B

Juf Natascha

Tussenbouw B & ondeteuning

Juf Thea J.

Tussenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Rebecca

Tussenbouw C & middenbouw A

Juf Graciela

Tussenbouw C

Juf Marjan

Bovenbouw A

Juf Miranda

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Kaylee

Ondersteuning bovenbouw

Juf Tineke V.

Ondersteuning middenbouw & tussenbouw

Juf Ellen

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Juf Katia

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Onderwijsaanbod

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids