Montessori onderwijs

‘Help mij het zelf te doen’ is een bekend credo vanuit het Montessorionderwijs. Het kind wordt de gelegenheid geboden om zelf te ontdekken en die dingen zelf te doen die het ook (aan)kan.

Ontstaan en uitgangspunten

Het montessorionderwijs dankt zijn naam aan Maria Montessori (1870-1952). Zij was een Italiaanse arts en pedagoog. Montessori was van mening dat de school niet alleen een bijdrage dient te leveren aan de intellectuele ontwikkeling van het kind, maar ook aan diens maatschappelijke en sociale vorming.

De uitgangspunten van het montessorionderwijs, zoals individualiteit, zelfwerkzaamheid en de algehele vorming van het kind, geven de montessorischolen een eigen, unieke plek in het onderwijsveld.

Spontane belangstelling en betrokkenheid van het kind zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren.

De kinderen worden daarom gestimuleerd zelfstandig te werken, daarbij aangemoedigd en begeleid door de leerkrachten. Van de kinderen wordt verwacht dat zij elkaar helpen en in groepsverband opdrachten uitvoeren. Op deze manier wordt er geprobeerd optimaal gebruik te maken van de leertijd.

De school

Eén van de uiterlijke kenmerken van een montessorischool is de vriendelijke en vertrouwde sfeer die het gebouw uitstraalt. Een natuurlijke rust binnen een vertrouwde omgeving is essentieel om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Deze sfeer wordt bepaald door alle bezoekers die in het gebouw aanwezig zijn.

’s Ochtends bij binnenkomst geven de kinderen en de groepsleerkracht elkaar een hand. Dit geeft de mogelijkheid even met elkaar te praten en belangstelling te tonen. Hiermee is het persoonlijk contact, hoe kort dan ook, gewaarborgd.

Alle kinderen hebben een eigen plantje in de klas. De kinderen verzorgen het eigen plantje, waardoor verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd. Daarnaast geven de plantjes gezelligheid en een huiselijke gevoel en daarmee een vertrouwde omgeving.

Montessorimateriaal

Maria Montessori heeft voor de ontwikkeling van kinderen zeer specifiek materiaal ontwikkeld. U vindt dit materiaal door de hele school heen.

Het montessorimateriaal is gericht op de individuele ontwikkeling van het kind. Het ene kind werkt er dan ook langer en intensiever mee dan het andere. Daardoor is het ook mogelijk dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

Voor jonge kinderen is het materiaal vooral gericht op de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. De meest bekende voorbeelden die u in een peuter- en kleutergroep kunt zien, zijn de roze toren, de bruine trap, gehoorkokers en de schuurpapieren letters.

Meer informatie over Montessori en haar materialen vindt u op de website van de Nederlandse Montessori vereniging: www.montessori.nl

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Directeur

Reinder Eggens

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

Leerkrachten

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw A & C

Juf Deirdre

Onderbouw B

Juf Petra

Vertrouwenspersoon
Onderbouw B & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Onderbouw E

Juf Charisa

Onderbouw C & middenbouw C

Juf Linda

Onderbouw D

Juf Karin

Onderbouw D (LIO-stagiair)

Juf Nika

Onderbouw

Juf Xandra

Middenbouw A

Juf Sanne

Middenbouw B

Juf Martine

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Annemijn

Vertrouwenspersoon
Middenbouw D

Juf Thea G.

Middenbouw

Juf Christine P.

Tussenbouw A

Juf Michelle

Tussenbouw A

Juf Katelijne

Tussenbouw B

Juf Natascha

Tussenbouw B & ondeteuning

Juf Thea J.

Tussenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Rebecca

Tussenbouw C & middenbouw A

Juf Graciela

Tussenbouw C

Juf Marjan

Bovenbouw A

Juf Miranda

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw B (LIO-stagiair)

Juf Kaylee

Ondersteuning bovenbouw

Juf Tineke V.

Ondersteuning middenbouw & tussenbouw

Juf Ellen

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Juf Katia

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Over de Jan Prins

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids