Veiligheid

Op de Jan Prinsstaat veiligheid voorop. We geloven dat een veilige en ondersteunende omgeving essentieel is voor het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom hebben we diverse maatregelen en protocollen ingevoerd om een veilige schoolomgeving te waarborgen.

 Fysieke Veiligheid

Onze schoolgebouwen en -terreinen zijn ontworpen met het oog op veiligheid.

 We hebben:

·      Gecontroleerde toegang tot school tijdens de lesuren: Ma, di, do en vrij, tussen 09:00 en 14:30 en op woensdag van 09:00 tot 12:15 zijn de deuren van onze school gesloten en alleen toegankelijk via toelating door de baliemedewerkers. Tijdens de inloop voor het halen en brengen van uw kind/ kinderen is de school open tussen08:15 en 09:00 en tussen 14:30 en 15:15.

·     Veiligheidsprocedures: Regelmatige oefeningen voor noodsituaties zoals brand- en ontruimingsoefeningen.

·     Veiligheidsvoorzieningen: Moderne brandveiligheidsapparatuur en duidelijk gemarkeerde nooduitgangen.

 

Sociale Veiligheid

We bevorderen een cultuur van respect en inclusie waarin elke leerling zich veilig en geaccepteerd voelt:

·     Anti-pestbeleid: Een streng anti-pestbeleid met duidelijke procedures voor het melden en aanpakken van pestgedrag.

·      Sociaal-emotioneel leren- en ondersteuning : Programma's en activiteiten die de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen ondersteunen. (Rots & Water, Kanjertraining)

 

Digitale Veiligheid

In deze digitale tijdperk besteden we ook veelaandacht aan de online veiligheid van onze leerlingen:

·     Beveiligde netwerken: StrikteICT-beveiligingsmaatregelen om de gegevens van leerlingen te beschermen.

·     Mediawijsheid: Educatieve programma's over veilig en verantwoord internetgebruik.

 

Gezondheid en Hygiëne

We zorgen ervoor dat onze leerlingen in een gezonde en hygiënische omgeving leren:

·     Schoonmaakprotocollen: Regelmatige en grondige schoonmaak van alle schoolfaciliteiten.

·     Gezondheidsbeleid: Beleidsmaatregelen voor ziektepreventie en -beheer, inclusief richtlijnen voor thuisblijven bij ziekte.

 Bij ons staat de veiligheid van uw kind centraal. We blijven voortdurend werken aan verbeteringen en luisteren naar feedback van ouders, leerlingen en medewerkers om een zo veilig mogelijke leeromgeving te creëren.Samen zorgen we ervoor dat onze school een plek is waar kinderen met vertrouwen en plezier kunnen leren en groeien. Met suggestie en opmerking kunt u altijd terecht bij onze Mederzeggenschapsraad (mr@janprinsschool.nl) of Ouderraad (or@janprinsschool.nl)

Veiligheid

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Ingrid Verbakel
Middenbouw

Ingrid Verbakel

Juf Funda
Middenbouw A (di, wo)

Juf Funda

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Maud
Middenbouw C

Juf Maud

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lotte
Middenbouw D

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Marion
Ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Martin
Tussenbouw B

Meester Martin

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Florian
Tussenbouw D (ma t/m do)

Juf Florian

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Josselien
Middenbouw A (ma, do, vrij)

Juf Josselien

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Meester Jim
Bovenbouw B

Meester Jim

Juf Stency
Bovenbouw B

Juf Stency

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Juf Hanna
Onderbouw/ bibliotheek/ blauwgroene schoolplein

Juf Hanna

Juf Pekhshan
Onderbouw A/ Tussenbouw C

Juf Pekhshan

Juf Ilse
Middenbouw A

Juf Ilse

Leesspecialist
Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Lisette
Tussenbouw D (vrij)

Juf Lisette

Juf Linda
Onderbouw B

Juf Linda

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Ingrid
Onderbouw C

Juf Ingrid

Juf Deirdre
Onderbouw D

Juf Deirdre

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider, (Intern) Vertrouwenspersoon

Karin Cordewener

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Jordi
Bewegingsonderwijs, Anti-pest coördinator/ Vertrouwenspersoon voor de leerling

Meester Jordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Helen
Balie/ administratie

Helen

Reinder
Directie ondersteuning

Reinder

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Liesbeth
Ondersteuning directie

Liesbeth

Wil
Concierge

Wil

Over de Jan Prins

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids