Anti-pest beleid

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Zodra er pestgedrag gesignaleerd wordt treden we als school direct op, op basis van ons anti-pestprotocol. Op de Jan Prins willen wij dat iedere leerling zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. We stimuleren positief gedrag en leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wij leven positief gedrag voor.

Wij streven naar een veilig klimaat. Respect, openheid en communicatie zijn hierbij belangrijke elementen. Door middel van afspraken en spelregels stimuleren wij op een positieve manier de relatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

Op onze school werken we met een anti-pest coördinator en een vertrouwenspersoon:

Wat doet een anti-pest coördinator?

Jordi Lems is de anti-pest coördinator binnen onze school. Hij is onze leerkracht bewegingsonderwijs. Alle kinderen kennen hem. Hij is toegankelijk. Contact met hem is voor kinderen laagdrempelig. Als anti-pest coördinator draagt hij bij aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig kunnen voelen.  

Zijn belangrijkste taken zijn:

  1. Signaleren en ondersteunen:
  1. Bijdrage aan oplossingen:
  1. Rapportage:

Bekijk hier ons anti-pest protocol

Contact anti-pest coördinator/ vertrouwenspersoon voor de leerling - Jordi Lems

jordi.lems@janprinsschool.nl

Contact (Intern) Vertrouwenspersoon – Karin Cordewener

karin.cordewener@janprinsschool.nl

Bekijk hier ons anti-pest protocol

Anti-pest beleid

Directie

Gerda Korevaar
Directeur

Gerda Korevaar

Leerkrachten

Ingrid Verbakel
Middenbouw

Ingrid Verbakel

Juf Funda
Middenbouw A (di, wo)

Juf Funda

Juf Martine
Middenbouw B

Juf Martine

Rots & Water trainer / Bouwcoördinator middenbouw
Juf Maud
Middenbouw C

Juf Maud

Juf Thea
Middenbouw D

Juf Thea

Juf Lotte
Middenbouw D

Juf Lotte

Lio-stagiaire
Juf Lieke
Middenbouw E

Juf Lieke

Juf Marion
Ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Juf Sanne K.
Tussenbouw A

Juf Sanne K.

Meester Martin
Tussenbouw B

Meester Martin

Meester Jona
Tussenbouw C

Meester Jona

Juf Florian
Tussenbouw D (ma t/m do)

Juf Florian

Juf Christine R.
Onderbouw A

Juf Christine R.

Juf Josselien
Middenbouw A (ma, do, vrij)

Juf Josselien

Juf Miranda
Bovenbouw A

Juf Miranda

Meester Jim
Bovenbouw B

Meester Jim

Juf Stency
Bovenbouw B

Juf Stency

Juf Kaylee
Bovenbouw C

Juf Kaylee

Juf Hanna
Onderbouw/ bibliotheek/ blauwgroene schoolplein

Juf Hanna

Juf Pekhshan
Onderbouw A/ Tussenbouw C

Juf Pekhshan

Juf Ilse
Middenbouw A

Juf Ilse

Leesspecialist
Juf Charisa
Onderbouw B

Juf Charisa

Juf Lisette
Tussenbouw D (vrij)

Juf Lisette

Juf Linda
Onderbouw B

Juf Linda

Juf Michelly
Onderbouw C

Juf Michelly

Juf Ingrid
Onderbouw C

Juf Ingrid

Juf Deirdre
Onderbouw D

Juf Deirdre

Zorg

Hedy Booij
Intern begeleider

Hedy Booij

Karin Cordewener
Intern begeleider, (Intern) Vertrouwenspersoon

Karin Cordewener

Barreca Daniel
Schoolmaatschappelijk werker

Barreca Daniel

Vakleerkrachten

Meester Jordi
Bewegingsonderwijs, Anti-pest coördinator/ Vertrouwenspersoon voor de leerling

Meester Jordi

Meester Peter
Muziekdocent OB en MB

Meester Peter

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Jolanda Nijhuis
Administratie

Jolanda Nijhuis

Helen
Balie/ administratie

Helen

Reinder
Directie ondersteuning

Reinder

Meester Peter
ICT-er

Meester Peter

Liesbeth
Ondersteuning directie

Liesbeth

Wil
Concierge

Wil

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids