20-03-2023

Week van de lentekriebels

Week van de lentekriebels

Week van de Lentekriebels!

Op 20 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby’tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels, van 20 tot en met 24 maart. We geven in deze week lessen over seksuele vorming in de breedste zin van het woord, aan alle kinderen, in alle bouwen van de school. De inhoud is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er wordt oa. gesproken over alle soorten relaties, van vriendschap tot verliefdheid.

Basisschool te vroeg?

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.

Activiteiten

Elke dag wordt er in alle groepen een les en/of verwerkingsactiviteit gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen. Gedurende de week komen de volgende thema’s aan bod:

Sociale en emotionele ontwikkeling: Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en emoties in relaties tot anderen. Hoe kun je aan iemand laten merken dat je de ander aardig of lief vindt?

Weerbaarheid: We werken aan de weerbaarheid van de kinderen en leren onderscheid te maken tussen prettig en niet-prettig contact. Ook leren de kinderen hun eigen grenzen te uiten en die van de ander te respecteren.

Lichaamsbeeld en zelfbeeld: Kinderen krijgen inzicht in de lichamelijke verschillen en overeenkomsten. Iedereen leert naar een ander te kijken, maar vooral ook goed naar zichzelf. Hierbij zullen we de geslachtsdelen bij naam noemen (vagina, penis/piemel). Er is aandacht voor de verschillende normen en afspraken over bloot zijn en hoe dit kan verschillen.

Voortplanting en gezinsvorming: Het krijgen van kinderen en inzicht in de verschillende fases van de zwangerschap. Ook komen de verschillende samenlevingsvormen ter sprake waarin een baby/kind kan opgroeien.

Meer informatie Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels. Ook vindt u meer informatie op de site van Rutgers, https://www.rutgers.nl/.

Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team van de Jan Prins

Meer foto's

Meer nieuws

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids